Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πρακτικός Οδηγός Προετοιμασίας για τη συμμετοχή των ΟΤΑ στα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 2007-2013

Αντώνης Καρβούνης

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: E0459
-
+

Κανονική Τιμή: 21,20 €

Special Price 19,08 €

Κωδικός στον Εύδοξο: 459

  • Σελίδες: 216
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2003
  • ISBN: 978-960-6619-39-7
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 380 γρ.

 

Στην «Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών» οι πόλεις καλούνται, σε συντονισμό με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών, και πάντοτε στο πλαίσιο στοχευμένων δικτύων συνεργασίας, να αναζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη. Προς τούτο, η χρηματοδοτική ενίσχυση των τοπικών αρχών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνιστά έναν τρόπο αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΟΤΑ, οι οποίοι επηρεάζουν καταλυτικά τις συνθήκες ανάπτυξης του εθνικού ιστού και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης που έχουν τεθεί σε Κοινοτικό επίπεδο, τη στιγμή, μάλιστα, που η κεντρική διοίκηση περιορίζεται σ’ έναν αυστηρώς επιτελικό ρόλο. Φιλοδοξία, επομένως, αυτού του Οδηγού είναι να καταστεί ένα εργαλείο για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο του σχεδιασμού μιας στρατηγικής ανάπτυξης που επιδιώκει να αξιοποιήσει και να αναδείξει τις δυνατότητες των ελληνικών ΟΤΑ μέσω της συμμετοχής τους στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, δηλαδή σε εκείνα τα χρηματοδοτικά μέσα που δεν ανήκουν στο Δ΄ ΚΠΣ και βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των φορέων της κεντρικής διοίκησης.

Έτσι, αντικείμενο του Οδηγού είναι, πρώτον, η αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται στους ΟΤΑ˙ δεύτερον, η ανάλυση των πρακτικών βημάτων για την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και, τέλος, τρίτον, η ειδική αναφορά στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κύριοι δικαιούχοι.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

Στην «Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών» οι πόλεις καλούνται, σε συντονισμό με άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας πολιτών, και πάντοτε στο πλαίσιο στοχευμένων δικτύων συνεργασίας, να αναζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη. Προς τούτο, η χρηματοδοτική ενίσχυση των τοπικών αρχών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνιστά έναν τρόπο αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ΟΤΑ, οι οποίοι επηρεάζουν καταλυτικά τις συνθήκες ανάπτυξης του εθνικού ιστού και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης που έχουν τεθεί σε Κοινοτικό επίπεδο, τη στιγμή, μάλιστα, που η κεντρική διοίκηση περιορίζεται σ’ έναν αυστηρώς επιτελικό ρόλο. Φιλοδοξία, επομένως, αυτού του Οδηγού είναι να καταστεί ένα εργαλείο για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο του σχεδιασμού μιας στρατηγικής ανάπτυξης που επιδιώκει να αξιοποιήσει και να αναδείξει τις δυνατότητες των ελληνικών ΟΤΑ μέσω της συμμετοχής τους στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, δηλαδή σε εκείνα τα χρηματοδοτικά μέσα που δεν ανήκουν στο Δ΄ ΚΠΣ και βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των φορέων της κεντρικής διοίκησης.

Έτσι, αντικείμενο του Οδηγού είναι, πρώτον, η αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών-μελών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται στους ΟΤΑ˙ δεύτερον, η ανάλυση των πρακτικών βημάτων για την προετοιμασία και την υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και, τέλος, τρίτον, η ειδική αναφορά στα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κύριοι δικαιούχοι.

Περιεχόμενο

Εισαγωγή

Μέρος Ι

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσα Χρηματοδότησης των ΟΤΑ

1. Τα Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1 Γενικά

1.2 Οι Βασικοί Θεσμοί της Ε.Ε

1.2.1  Το Συμβούλιο των Υπουργών

1.2.2  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.2.3 Η Επιτροπή

1.2.4 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.3 Άλλα Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε.

1.3.1 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

1.3.2 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

1.3.3 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

1.4 Οι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί της Ε.Ε.

1.4.1 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

1.4.2 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

1.4.3 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

1.5 Τα Συμβουλευτικά Όργανα της Ε.Ε.

1.5.1 Επιτροπή των Περιφερειών

1.5.2 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

1.6 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση

2. Η στρατηγική της Λισσαβόνας και οι Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις των ΟΤΑ

2.1 Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Δ΄ ΚΠΣ)

2.2 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

2.3 Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Μέρος ΙΙ

Πρακτικά βήματα για την Προετοιμασία, υποβολή και Διαχείριση Ενός Έργου

3. Προγραμματισμός (Programming)

3.1 Κατάρτιση ενός προσχεδίου της πρότασης (Defnition of a draf proposal)

3.2 Κατανόηση της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Understanding how the European Programmes work)

3.3 Καταγραφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Priority themes of European Commission)

4. Προσδιορισμός Δικαιούχων & Δράσεων (Identifcation)

4.1 Επιλογή του σχετικού Προγράμματος (Identifcation of the relevant Programme)

4.2 Ανάγνωση των βασικών εγγράφων του Προγράμματος (Reference documents)

4.3 Αναζήτηση εταίρων για τη συγκρότηση ενός δικτύου (Partner search & Establishment ofa Network/Consortium)

4.3.1  Τα χαρακτηριστικά του Δικτύου

4.3.2  Οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο

4.4 Επισημοποίηση της σύστασης του Δικτύου (Formalisation of the network)

4.5 Σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης υλοποίησης του έργου (Pre-feasibility Study)

4.6 Απεικόνιση Προγράμματος Δράσεων (Work Plan)

5. Διατύπωση της Πρότασης (Formulation)

5.1 Συμπλήρωση της Αίτησης (The Application)

5.1.1  Τα έγγραφα του φακέλου της αίτησης

5.1.2  Οι απαιτούμενες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

5.2 Κατάρτιση του προϋπολογισμού (The Budget)

5.3 Υποβολή της πρότασης (Proposal Submission)

6. Αξιολόγηση της Πρότασης (Evaluation)

6.1 Διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης (Evaluation Process)

6.2 Υπογραφή της Σύμβασης (Grant Agreement)

7. Υλοποίηση και Διαχείριση του Έργου (Implementation & Management)

7.1  Υποβολή Εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Reporting of Project)

7.1.1 Εκθέσεις προόδου

7.1.2  Οικονομικές εκθέσεις

7.1.3 Απόρριψη των εκθέσεων

7.1.4 Η πραγματοποίηση των πληρωμών

7.2 Δημοσιοποίηση της Κοινοτικής υποστήριξης και η επικοινωνιακή στρατηγική του έργου (Visibility of EU’s support)

7.3 Εξωτερικοί Οικονομικοί έλεγχοι και Επισκέψεις Παρακολούθησης (Checks and Visits)

7.4 Παρακολούθηση του Έργου (Monitoring the Project)

7.5 Οικονομική Παρακολούθηση (Financial Monitoring)

7.6 Εσωτερική επικοινωνία Δικτύου και Διαχειριστικά Εργαλεία (Internal Communication and Management Tools)

8. Πρακτικές συμβουλές για την Προετοιμασία και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (PRACTICAL ADVICE)

Μέρος ΙΙΙ

Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007-2013

9. Η Φιλοσοφία και οι Προκλήσεις των νέων Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

10. Ανταγωνιστικότητα για Ανάπτυξη και Απασχόληση

10.1 Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP7-EU Framework Work Programme For Research, Technological Development and Demonstration Activities), 2007-2013

10.1.1  Ικανότητες (Capacities)

10.1.2 Συνεργασία (Cooperation)

10.2 Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP), 2007-2013

10.2.1  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Πολιτικών για τις Τεχνολογίες

της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT Policy Support Programme), 2007-2013

10.2.2 Πρόγραμμα Έξυπνη Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy Europe), 2007-2013

10.3 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης Δια Βίου Μάθησης

(Integrated Action Programme For Lifelong Learning-LLL), 2007-2013

10.4 Marco Polo II, 2007-2013

10.5 Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (TEN-E Transeuropean Energy Networks), 2007-2013

11. Προστασία και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων

11.1 Life+, 2007-2013

 

12. Πολίτες, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη

12.1 Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη

12.1.1  Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας (Programme of Community Action in the Field of Health), 2007-2013

12.1.2  «Περιβάλλον 2010: Το Μέλλον μας, η Επιλογή μας» - 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, 2001-2010

12.1.3 Πολιτισμός (Culture), 2007-2013

12.1.4 ΜΜΕ (Media 2007), 2007-2013

12.1.5 Η Ευρώπη για τους Πολίτες (Europe for Citizens), 2007-2013

12.1.6 Νεολαία Εν Δράσει (Youth in Action), 2007-2013

12.1.7 Πρόοδος (Progress), 2007-2013

12.1.8 Πρόγραμμα Tempus Plus, 2007-2013

12.2 Πολίτες

12.2.1  Πρόγραμμα-Πλαίσιο Θεμελιώδη Δικαιώματα και Δικαιοσύνη (Fundamental Rights and Justice Framework Programme), 2007-2013

12.2.1.1 Καταπολέμηση της Βίας (DAPHNE III), 2007-2013

12.2.1.2 Πρόληψη Ναρκωτικών και Ενημέρωση (Drugs Prevention and Information), 2007-2013

12.2.1.3 Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια

(Fundamental Rights and Citizenship), 2007-2013

12.2.1.4 Ποινική Δικαιοσύνη (Criminal Justice), 2007-2013

12.2.2 Πρόγραμμα-Πλαίσιο Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών ροών (Solidarity and Management of Migration Flows Framework Programme), 2007-2013

12.2.2.1 Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των υπηκόων

τρίτων χωρών (The European Fund for the Integration of Third-Country Nationals), 2007-2013

12.2.2.2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών (European Return Fund), 2007-2013

12.2.2.3 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (European Refugee Fund), 2005-2010

12.3 Πρόγραμμα-Πλαίσιο Aσφάλεια και Προστασία των Ατομικών Ελευθεριών (Security and Safeguarding Liberties Framework Programme), 2007-2013

12.3.1 Πρόληψη, Ετοιμότητα και Διαχείριση των Συνεπειών

της Τρομοκρατίας και άλλων Κινδύνων σχετικών με την Ασφάλεια

(Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related Risks), 2007-2013

13. η Ε.Ε. ως Ένας Παγκόσμιος Εταίρος

13.1 Γεωγραφικά Προγράμματα

13.1.1 Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (European Neighbourhood and Partnership Instrument -ENPI), 2007-2013

13.1.2  10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (10th European Development Fund-EDF), 2007-2013

13.1.3 Μέσο Προενταξιακής βοήθειας (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA), 2007-2013

13.1.4 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη της νοτίου Αφρικής (EPRD), 2007-2013

13.1.5 Μέσο Σταθερότητας (Stability Instrument), 2007-2013

13.1.5.1 Βοήθεια σε Ξεριζωμένους Λαούς (Aid to Uprooted People), 2007-2013

13.1.5.2 Αποκατάσταση και Ανασυγκρότηση στις Αναπτυσσόμενες Χώρες (Rehabilitation and Reconstruction in Developing Countries), 2007-2013

13.1.5.3 Καταπολέμηση των ναρκών κατά προσωπικού (Fight Against Antipersonnel Landmines-APL), 2002-2009

13.1.5.4 Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Ειρήνη (EU Partnership for Peace), 2007-2013

13.1.5.5 Συνεργασία Βορρά-Νότου εναντίον της κατάχρησης Ναρκωτικών (North South Cooperation Against Drug Abuse), 2007-2013

13.2 Θεματικά Προγράμματα

13.2.1  Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (European Instrument for Democracy and Human Rights-EIDHR), 2007-2013

13.2.2 Επένδυση στους Ανθρώπινους Πόρους (Investing in People), 2007-2013

13.2.3 Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Αναπτυξιακή Συνεργασία (Promoting Gender Equality in Development Cooperation), 2007-2013

13.2.4 Επισιτιστική Ασφάλεια (Food Security), 2007-2013

13.2.5 Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της Ενέργειας (Environment and Sustainable Management

of Natural Resources Including Energy), 2007-2013

13.2.6 Μη Κρατικοί Φορείς και Τοπικές Αρχές αρμόδιες για την Ανάπτυξη (Non-State Actors and Local Authorities in Development), 2007-2013

13.2.7 Συνεργασία με Τρίτες Χώρες στο πεδίο της Μετανάστευσης και του Ασύλου (Cooperation with Third Countries in the feld of Migration and Asylum), 2007-2013

Κεφάλαιο Ενδεικτικό Κεφάλαιο
  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777