Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης

Γιώργος Σταμέλος - Ανδρέας Βασιλόπουλος

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: E41957133
-
+

Κανονική Τιμή: 31,80 €

Special Price 16,96 €

Κωδικός στον Εύδοξο: 419957133

  • Σελίδες: 320 
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2013
  • ISBN: 978-960-6619-74-8
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 440 γρ.

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τις πολιτικές δια βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το 2000 και μετά.

 

Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τις πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το 2000 και μετά. Προσπαθεί να αποτυπώσει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει τόσο την παραγωγή και διάχυση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ όσο και την υποδοχή της σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία δεν παράγει πολιτική αλλά και δεν είναι παθητικός δέκτης πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος, οι έρευνες πεδίου που παρατίθενται αποδεικνύουν τα πολλαπλά φιλτραρίσματα, τις αποσιωπήσεις, τις παρερμηνείες (ίσως και διαστρεβλώσεις) που αυτές οι πολιτικές υπόκεινται πριν φτάσουν (αν φτάσουν και όπως φτάσουν) στο ελληνικό συγκείμενο.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφάλαιο Πρώτο

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική - Συγκροτώντας το πεδίο, αναπτύσσοντας μια προβληματική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

1. Συγκροτώντας το πεδίο της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
2. Οι θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Τοποθετώντας το ζήτημα 
3. Οι θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Σύντομη αναφορά
3.1 Ομοσπονδισμός και Λειτουργισμός 
3.2 Θεωρία των συναλλαγών/πλουραλισμού 
3.3 Νεολειτουργισμός 
3.3.1 Η κριτική στον Νεολειτουργισμό από την πλευρά του Διακυβερνητισμού 
3.3.2 Η κριτική στο Νεολειτουργισμό από τη μαρξιστική πλευρά 
3.4 Θεωρίες μέσου επιπέδου
4. Θεωρητικές αναζητήσεις: Από τον Delors στις μέρες μας ή από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
5. Οι θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ΕΕΠ: Αποσιωπήσεις και νύξεις 
6. Οι θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ΕΕΠ: Η ιστορική ανάπτυξη της ΕΕΠ μέσα από τα φίλτρα των θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
6.1 Το «δόγμα Casagrande» ως παράδειγμα «εκχείλισης» 
6.2 Ο ακτιβισμός του ΔΕΚ περί δημόσιας διοίκησης και άσκησης δημόσιας εξουσίας 
6.3 Το παιχνίδι «του σκύλου και της γάτας» μεταξύ των κρατών μελών και των υπερεθνικών οργάνων της ΕΕ 

Κεφάλαιο Δεύτερο

Το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής μετά το 2000

1. Εισαγωγή
2. Η αποτύπωση του σκοπού της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολτικής μετά το 2000 – Η διαδικασία της Λισσαβόνας 
3. Η πολιτική της Κοινότητας στους τομείς της (επαγγελματικής) εκπαίδευσης και κατάρτισης για την περίοδο μετά το 2000 
3.1 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση – Κατάρτιση 2010» 
3.2 Η ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Η διαδικασία της Κοπεγχάγης 
3.2.1 Το πλαίσιο διαμόρφωσης και το περιεχόμενο της διαδικασίας της Κοπεγχάγης 
3.2.2 Οι στόχοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο: Η ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης

3.3 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα (2000-2013)
3.3.1 Συνεργασία με τρίτες χώρες
3.3.2 Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της (επαγγελματικής) εκπαίδευσης και κατάρτισης – περίοδος 2000-2006 
3.3.3 Τo πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (2007-2013)
 
4. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας – Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) 
5. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
6. Συνοψίζοντας: Τι μας μαθαίνει η περιοδολόγηση στα Κοινοτικά διοικητικά και πολιτικά έγγραφα; 

 

Κεφάλαιο Τρίτο

Το διακύβευμα «πολιτειότητα» στην κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πολιτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις

1. Εισαγωγή
2. Θέτοντας το ζήτημα
3. Το διακύβευμα γύρω από την έννοια «πολιτειότητα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη 
3.1 Η ανάδειξη και οι αμφισημίες της «πολιτειότητας» 
3.2 Από την πολιτειότητα στην ενεργή πολιτειότητα: Ορισμός, κοινωνικά διακυβεύματα 
3.3 Το περίγραμμα του γενικού πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Oικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση 
3.3.1 Πριν τη Λισσαβόνα
3.3.2 Η προώθηση της ενεργού πολιτειότητας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας 
3.3.3 Η πολιτική για τη νεολαία

3.4 Καταληκτικά

Κεφάλαιο Τέταρτο

Από την κοινωνικοποίηση στην απασχολησιμότητα: Δημιουργώντας τον ευρωπαίο πολίτη

1. Εισαγωγή
2. Από το εκπαιδευτικό σύστημα στη δια βίου μάθηση: Μικρή υπενθύμιση βασικών χαρακτηριστικών 
3. Τα ευρωπαϊκά κείμενα: Σύντομη αναφορά 
4. Η μάθηση ως συσσώρευση ικανοτήτων: Ορισμοί και νοηματοδοτήσεις
5. Είδη ικανοτήτων 
5.1 Γενικές-ειδικές ικανότητες 
5.2 Ικανότητες - κλειδί 
5.3 Ολική ικανότητα
5.4 Πυρηνική ικανότητα 
5.5 Πολιτειακή ικανότητα 
5.6 Κοινωνική ικανότητα
5.7 Επικοινωνιακή ικανότητα
5.8 Προσωπική ικανότητα – συναισθηματική ικανότητα – ικανότητα αυτόαντίληψης 
5.9 (Πολύ)γλωσσική ικανότητα – (δια/πολύ)πολιτισμική ικανότητα
5.10 Άλλες ικανότητες
6. Προς ένα ερμηνευτικό σχήμα
6.1 Τελικά ποιο είναι το διακύβευμα; 
6.1.1 Κατασκευή μιας ελίτ και/ή μιας νέας μεσαίας τάξης
6.1.2 Ευρωπαϊκό όραμα

6.1.3 Τελική αποτίμηση της κατασκευής 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφάλαιο Πέμπτο

Η υλοποίηση της ΕΕΠ στην Ελληνική πραγματικότητα

1. Εισαγωγή 
2. «Μετασχηματισμοί και εφαρμογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο - Μελέτη περίπτωσης: Προσπάθειες θεσμοθέτησης και εφαρμογής ενός
συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια»
2.1 Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
2.2 Πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση: Η ελληνική περίπτωση 
2.3 Μετασχηματισμοί και εξειδικεύσεις του νόμου 3374/2005 από την ΑΔΙΠ 
2.4 Ανάλυση περίπτωσης: Αξιολόγηση ενός Τμήματος ελληνικού πανεπιστημίου 
2.5 Σύγκριση και συζήτηση 
3. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Η περίπτωση της διεπιστημονικότητας 
3.1 Εισαγωγή
3.2 Διεπιστημονικότητα: Μια νέα πραγματικότητα
3.3 Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική: Διεπιστημονικότητα
3.4 Ελληνικά Πανεπιστήμια: Διεπιστημονικότητα
3.5 Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού πανεπιστημίου 
3.6 Η «Ελληνική» εφαρμογή της διεπιστημονικότητας
3.6.1 Μεθοδολογία
3.6.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

3.7 Συμπεράσματα
4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ισότητα των φύλων: Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο ελληνικό σχολείο 
4.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και gendermainstreaming: Μία αναφορά
4.2 Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Ελλάδα: Ένα πιστό αντίγραφο; 
4.3 Από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σχολική Κοινότητα
5. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ελληνική πραγματικότητα. Η περίπτωση των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
5.1 Στόχοι και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ποιότητας της εκπαίδευσης 
5.2 Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελληνική 
5.3 Η θεώρηση του ρόλου του ΣΣ στο ζήτημα της ποιότητας της εκπαίδευσης 
5.3.1 Μεθοδολογία Έρευνας
5.3.2 Ευρήματα
 
5.4 Ανακεφαλαιωτικά…. 

Συμπεράσματα 

Βιβλιογραφία

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε Ενδεικτικό Κεφάλαιο

  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777