Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Η συντήρηση ενάλιων μετάλλινων ναυαγίων και ευρημάτων από το Αιγαίο

Οδηγός Καλής Πρακτικής Αθήνα 2015

Συλλογικό

Βασιλική Αργυροπούλου, Μαρία Γιαννουλάκη, Δημήτρης Χαραλάμπους

Διαθεσιμότητα: Εκτός αποθέματος

Κωδικός Προϊόντος: D8066
0,00 €
  • Σελίδες: 208
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2015
  • ISBN: 978-618-5208-06-6
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 400 γρ.

 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Υποέργο: 44
Τίτλος: «Νέες εφαρμογές ηλεκτροχημικών μεθόδων και αναστολέων διάβρωσης για επιτόπου επιθεώρηση σε ναυάγια και επεμβάσεις σε ενάλια σύνθετα αντικείμενα με μεταλλικά στοιχεία».

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Υποέργο: 44
Τίτλος: «Νέες εφαρμογές ηλεκτροχημικών μεθόδων και αναστολέων διάβρωσης για επιτόπου επιθεώρηση σε ναυάγια και επεμβάσεις σε ενάλια σύνθετα αντικείμενα με μεταλλικά στοιχεία».

Περιεχόμενο

Πρόλογος της Βασιλικής Αργυροπούλου
Πρόλογος του Μιχάλη Μπρατάκου 
Πρόλογος του Δήμου Τριάντη 

Κεφάλαιο 1
Η προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς
1.1 Εισαγωγή 
1.2 Διατήρηση ναυαγίων στο ενάλιο περιβάλλον
1.2.1 Επιτόπου συντήρηση βυθισμένων ναυαγίων 
1.3 Συντήρηση μεταλλικών και σύνθετων τεχνουργημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα 
1.4 Συμπεράσματα 
1.5 Βιβλιογραφικές αναφορές

Κεφάλαιο 2
Μεθοδολογία προσέγγισης για την επιτόπου παρακολούθηση και συντήρηση μεταλλικών ναυαγίων και ευρημάτων
2.1 Εισαγωγή 
2.2 Θεωρητική εισαγωγή στο δυναμικό διάβρωσης
2.2.1 Τι είναι τα ηλεκτρόδια αναφοράς 
2.2.2 Πώς μετριέται το δυναμικό διάβρωσης ενός μεταλλικού αντικειμένου 
2.2.3 Εξάρτηση του Εcorr από το χρόνο 
2.2.4 Εξάρτηση του Εcorr από το είδος του κράματος 
2.2.5 Εξάρτηση του Εcorr από το pH του διαλύματος –Διαγράμματα Pourbaix 
2.3 Μέτρηση του Ecorr και του pH μετάλλων στο ενάλιο περιβάλλον 
2.3.1 Απαιτούμενος εξοπλισμός
2.3.2 Βαθμονόμηση των ηλεκτροδίων αναφοράς και pH του ψηφιακού πολύμετρου για τη μέτρηση του συστήματος Ecorr /pH
2.3.3 Μετρήσεις Ecorr μεταλλικών εξαρτημάτων ή στοιχείων υποβρυχίως 
2.4 Μετρώντας τη ταχύτητα διάβρωσης με μεταλλικά δοκίμια
2.5 Επιτόπου προστασία βυθισμένων σκαφών με καθοδική προστασία 
2.6 Βιβλιογραφικές αναφορές

Κεφάλαιο 3
Σύγχρονα ναυάγια και ευρήματα από την Πάρο
3.1 Εισαγωγή 
3.2 Βυθισμένα ναυάγια και πλοία κοντά στην Πάρο 
3.2.1 Ναυάγιο γερμανικής φορτηγίδας άνθρακα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
3.2.1.1 Μετρήσεις Ecorr και pH του μετάλλου 
3.2.2 Το ναυάγιο του πλοίου m/v Μαριάννα 
3.2.2.1 Μετρήσεις Ecorr και pH 
3.2.3 Η άγκυρα τύπου Βρετανικού Ναυαρχείου στην Αλυκή, νότια Πάρος 
3.2.3.1 Μετρήσεις Ecorr και pH 
3.3 Συμπεράσματα 
3.4 Βιβλιογραφικές αναφορές

Κεφάλαιο 4
Θεωρία διάβρωσης για μεταλλικά και σύνθετα αντικείμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αιγαίου
4.1 Το ενάλιο περιβάλλον του Αιγαίου και η επίδρασή του στη διάβρωση των μετάλλων 
4.1.1 Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στη θάλασσα του Αιγαίου 
4.1.2 Μεταβολές του pH και της θερμοκρασίας στο Αιγαίο 
4.1.3 Η αλατότητα της θάλασσας του Αιγαίου 
4.1.4 Κίνηση του νερού 
4.1.5 Θειοαναγωγικά βακτήρια 
4.2 Σιδηρούχα μέταλλα 
4.3 Κράματα χαλκού 
4.4 Κράματα μολύβδου 
4.5 Κράματα αργύρου 
4.6 Οι μορφές διάβρωσης των μετάλλων 
4.6.1 Γαλβανική διάβρωση 
4.6.2 Εκλεκτική διάβρωση
4.7 Οργανικά υλικά που σχετίζονται με το μέταλλο σε σύνθετα αντικείμενα 
4.7.1 Η βιογενής αλλοίωση του ξύλου στη θάλασσα 
4.7.2 Ύφασμα στο ενάλιο περιβάλλον 
4.7.3 Δέρμα στο ενάλιο περιβάλλον 
4.7.3.1 Φθορά 
4.8 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Κεφάλαιο 5
Ανάσυρση ενάλιων μεταλλικών αντικειμένων
5.1 Εισαγωγή 
5.2 Ανέλκυση και αποθήκευση πριν από τη συντήρηση
5.3 Μεθοδολογία Διάγνωσης 
5.3.1 Τεκμηρίωση 
5.3.2. Τεχνικές με ακτίνες Χ 
5.3.2.1 Ακτινογράφηση ακτίνων Χ 
5.3.2.2 Φθορισμομετρία ακτίνων Χ (XRF) 
5.3.2.3 Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 
5.3.3 Μικροσκοπικές μέθοδοι και υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχηματισμό Fourier 
5.3.3.1 Στερεομικροσκόπιο 
5.3.3.2 Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο
5.3.3.3 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με στοιχειακή ανάλυση
5.3.3.4 Υπέρυθρη φασματοσκοπία με μετασχηματισμό Fourier 
5.4 Μέθοδοι καθαρισμού ενάλιων μεταλλικών αντικειμένων
5.5 Ηλεκτροχημικές τεχνικές για τον καθαρισμό ή τη σταθεροποίηση ενάλιων μεταλλικών αντικειμένων: Καθοδική και ανοδική πόλωση μετάλλου 
5.5.1 Γενική Θεωρία για την εφαρμογή των ηλεκτροχημικών τεχνικών για μεταλλικά αντικείμενα της πολιτιστικής κληρονομιάς 
5.5.2 Αναγωγή αμαυρωμένου αργύρου με καθοδική πόλωση
5.5.2.1 Πώς επιλέγω το κατάλληλο διάλυμα για την αναγωγή; 
5.5.2.2 Πώς επιλέγω το κατάλληλο δυναμικό αναγωγής για καθαρό άργυρο (999); 
5.5.2.3 Πώς αντιλαμβάνομαι ότι η αναγωγή έχει ολοκληρωθεί; 
5.5.2.4 Τι συμβαίνει με τα κράματα αργύρου – χαλκού 
5.5.3 Σημειακή ηλεκτρόλυση σε κράματα σιδήρου και χαλκού για την αφαίρεση των χλωριόντων 
5.5.4 Μέτρηση χλωριόντων στα διαλύματα επεμβάσεων 
5.6 Παραδοσιακές μέθοδοι χημικής εμβάπτισης για την αφαίρεση χλωριόντων από κράματα σιδήρου και χαλκού 
5.7 Η χρήση αναστολέων διάβρωσης για μέταλλα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επεμβάσεις 
5.8 Επεμβάσεις σε ενάλια σύνθετα τεχνουργήματα (μέταλλο με οργανικά υπολείμματα) 
5.9 Συμπεράσματα 
5.10 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Κεφάλαιο 6
Διαχείριση ενάλιων ευρημάτων από το ναυάγιο του «Πατρίς»
6.1 Εισαγωγή
6.2 Το ναυάγιο του «Πατρίς» 
6.3 Ο τροχός του ατμόπλοιου «Πατρίς» από σφυρήλατο σίδηρο και ξύλο 
6.4 Πυροσβεστικό ακροσωλήνιο: κράμα χαλκού με υπολείμματα υφάσματος και των ψευδόμορφών του 
6.5 Δομικό στοιχείο: σύνθετο εύρημα με σίδηρο, ξύλο και δέρμα ή καουτσούκ 
6.6 Επάργυρο καπάκι πιατέλας φαγητού από κράμα χαλκού 
6.7 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Παραρτήματα
Δελτίο καταγραφής μετάλλου 
Δελτίο συντήρησης αντικειμένου 
Οδηγίες συμπλήρωσης δελτίου καταγραφής 

Κεφάλαιο Ενδεικτικό Κεφάλαιο
  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777