Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Ελένη Πρόκου

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: E0813
-
+

Κανονική Τιμή: 21,20 €

Special Price 13,78 €

 Κωδικός στον Εύδοξο: 813

  • Σελίδες: 196 
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2009
  • ISBN: 978-960-6619-46-5
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 400 γρ.

 Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης της διά βίου εκπαίδευσης στη χώρα μας και να θέσει το πλαίσιο προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα γύρω από την κατεύθυνση των πολιτικών στο συγκεκριμένο πεδίο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.

 

Μία από τις μορφές της εκπαίδευσης ενηλίκων, που κυριαρχεί στις μέρες μας, είναι η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Συνήθως αποδίδεται με τον όρο διά βίου μάθηση, όρο που στη θεωρία σημαίνει «μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» και όχι αποκλειστικά «μάθηση κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής». Η διαδικασία παγκοσμιοποίησης, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, έδωσε τεράστια ώθηση στην «διά βίου μάθηση» σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή η ώθηση δεν οδήγησε στην ομοιομορφία των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα συστήματα δια βίου μάθησης συνέχισαν να επηρεάζονται από εθνικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, οι πολιτικές των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργα άτομα επιρεάσθηκαν καθοριστικά από τον σχετικά συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ρυθμισμένου τμήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Έτσι, στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση υπερέχει της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, κυριάρχησε η ιδιωτικοποίηση του συστήματος της διά βίου εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση η εξατομίκευση της ευθύνης για μάθηση. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης της διά βίου εκπαίδευσης στη χώρα μας και να θέσει το πλαίσιο προβληματισμού για περαιτέρω έρευνα γύρω από την κατεύθυνση των πολιτικών στο συγκεκριμένο πεδίο. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εργαζόμενους και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η οικονομική και η πολιτισμική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και η «κοινωνία της γνώσης»
1.3 Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
1.4 Περίληψη και συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Διά βίου μάθηση: Διεθνής ή ακόμη εθνική έννοια;
2.3 Κύρια «μοντέλα» στις πολιτικές για τη διά βίου μάθηση στην Ευρώπη
2.4 Οι πολιτικές διά βίου μάθησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
2.5 Οι πολιτικές διά βίου μάθησης στη Σουηδία
2.6 Οι πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ελλάδα
2.7 Περίληψη και συμπεράσματα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ:
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Εκπαίδευση ενηλίκων: Προσπάθειες απόδοσης ενός ορισμού
3.3 Εννοιολογικό πλαίσιο ένταξης των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
3.4 Η «κυβερνητική στρατηγική» για την εκπαίδευση ενηλίκων: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
3.5 Η «κυβερνητική στρατηγική» για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
3.6 Περίληψη και συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων υπό την επίβλεψη
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ)
4.2.1 Τα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»
4.2.2 Τα «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ)»
4.2.3 Οι «Σχολές Γονέων (ΣχΓ)»
4.2.4 Τα Αυτόνομα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
4.2.4.1 «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες»
4.2.4.2 «Εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών
των Τσιγγάνων, παλιννοστούντων και μεταναστών»
4.2.4.3 «Εκπαίδευση στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και καταστροφών (Εθελοντισμός)»
4.2.4.4 «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων
στις νέες τεχνολογίες (ΗΡΩΝ)»
4.2.4.5 «Εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στον
δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας (ΗΣΙΟΔΟΣ)»
4.2.4.6 «Αγωγή Υγείας-Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-AIDS»
4.2.5 Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)
4.2.6 Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) εθνικής εμβέλειας
4.3 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
4.4 Τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ)
4.5 Χρηματοδότηση και συμμετοχή στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ
4.5.1 Χρηματοδότηση και συμμετοχή σύμφωνα
με την οριζόντια προτεραιότητα του ΕΚΤ «Διά βίου εκπαίδευση»
4.5.2 Βασική εκπαίδευση ενηλίκων
4.5.3 Διά βίου μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
4.6 Σύνθεση των ποσοτικών δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Το ΕΚΕΠΙΣ και τα ΚΕΚ
5.3 Ο ΟΑΕΔ και η Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε»
5.4 Προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που απευθύνονται
σε ανέργους, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, γυναίκες
5.5 Προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που απευθύνονται
σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους
5.6 Χρηματοδότηση και συμμετοχή στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων του ΥΠΑΚΠ
5.6.1 Χρηματοδότηση και συμμετοχή ανά άξονα προτεραιότητας και συνολικά
5.6.2 Χρηματοδότηση και συμμετοχή ανά δράσεις κατάρτισης
και δράσεις κατάρτισης και/ή προώθησης στην απασχόληση
5.6.3 Χρηματοδότηση και συμμετοχή ανά δράσεις που απευθύνονται
σε ανέργους/ευπαθείς κοινωνικά ομάδες/γυναίκες και δράσεις που
απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους
5.7 Σύνθεση των ποσοτικών δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;
6.1 Εισαγωγή
6.1 Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έναντι της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (;)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε Ενδεικτικό Κεφάλαιο

  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777