Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικονομική Ολοκλήρωση

Οδυσσέας Σπηλιόπουλος

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: E1071
-
+

Κανονική Τιμή: 37,10 €

Special Price 24,12 €

Κωδικός στον Εύδοξο: 1071

  • Σελίδες: 464 
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2010
  • ISBN: 978-960-6619-49-6
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 440 γρ.

Ο παρών τόμος εξετάζει τα νομικά ζητήματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. 

 

Η Ε.Ε. αποτελεί την πιο προχωρημένη σε παγκόσμια κλίμακα μορφή οικονομικής ολοκλήρωσης. Και τούτο διότι δεν περιορίζεται μόνο στη θέσπιση και λειτουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς (κοινής αγοράς), αλλά επεκτείνεται και στην εγκαθίδρυση οικονομικής ένωσης, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή κοινών πολιτικών σε αρκετούς τομείς της οικονομίας.

Ο παρών τόμος του Οδυσσέα Σπηλιόπουλου εξετάζει τα νομικά ζητήματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. Αναλύει το νομικό σύστημα της Ε.Ε. και τις πηγές του δικαίου της (ενωσιακό δίκαιο), το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει δηλαδή τα θεσμικά της όργανα που λαμβάνουν τα μέτρα και εκδίδουν τις αποφάσεις, καθώς και τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου της Ε.Ε. που έχουν θεσπισθεί για να προωθήσουν την οικονομική ολοκλήρωση. Ιδιαίτερα εξετάζονται ζητήματα που άπτονται της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όπως το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών το νομικό πλαίσιο ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών, το καθεστώς προστασίας του ανταγωνισμού και οι κοινές πολιτικές στήριξης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενίσχυσης της οικονομικής ολοκλήρωσης. Σε ένα δεύτερο μέρος αναλύονται οι νομικές πτυχές της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή το πλαίσιο άσκησης της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και το θεσμικό σύστημα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

Η Ε.Ε. αποτελεί την πιο προχωρημένη σε παγκόσμια κλίμακα μορφή οικονομικής ολοκλήρωσης. Και τούτο διότι δεν περιορίζεται μόνο στη θέσπιση και λειτουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς (κοινής αγοράς), αλλά επεκτείνεται και στην εγκαθίδρυση οικονομικής ένωσης, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η διαμόρφωση και εφαρμογή κοινών πολιτικών σε αρκετούς τομείς της οικονομίας.

Ο παρών τόμος του Οδυσσέα Σπηλιόπουλου εξετάζει τα νομικά ζητήματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. Αναλύει το νομικό σύστημα της Ε.Ε. και τις πηγές του δικαίου της (ενωσιακό δίκαιο), το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει δηλαδή τα θεσμικά της όργανα που λαμβάνουν τα μέτρα και εκδίδουν τις αποφάσεις, καθώς και τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου της Ε.Ε. που έχουν θεσπισθεί για να προωθήσουν την οικονομική ολοκλήρωση. Ιδιαίτερα εξετάζονται ζητήματα που άπτονται της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όπως το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και υπηρεσιών το νομικό πλαίσιο ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών, το καθεστώς προστασίας του ανταγωνισμού και οι κοινές πολιτικές στήριξης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενίσχυσης της οικονομικής ολοκλήρωσης. Σε ένα δεύτερο μέρος αναλύονται οι νομικές πτυχές της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή το πλαίσιο άσκησης της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και το θεσμικό σύστημα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Περιεχόμενο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΣΥΜΠΛHΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜHΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΟΠΟIΗΣΗ
1.1 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην ίδρυση της Ε.Ε.
1.2 Η συνύπαρξη της Ε.Κ. με την Ε.Ε.
1.3 Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβώνας: Η απορρόφηση της Ε.Κ. από την Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΩΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 Η διεθνολογική θεωρία σχετικά με τη φύση της Ε.Ε.
2.2 Η Ε.Ε. ως υπερεθνική δομή με χαρακτηριστικά ομοσπονδιακού συστήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.
5.1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
5.1.1 Η Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5.1.2 Οργάνωση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5.1.3 Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
5.1.3.1 Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύστημα
της νομοθετικής λειτουργίας της Ε.Ε.
5.1.3.2 Τα δημοσιονομικά καθήκοντα: Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη διαδικασία θέσπισης του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης
5.1.3.3 Η άσκηση πολιτικού ελέγχου επί της δραστηριότητας των άλλων οργάνων της Ε.Ε.
5.1.3.4 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διορισμού της Επιτροπής
5.1.3.5 Η άσκηση συμβουλευτικών καθηκόντων
5.1.3.6 Συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης διεθνών συμφωνιών,
διεύρυνσης της Ε.Ε. και αποχώρησης κράτους μέλους
5.2 Το Συμβούλιο
5.2.1 Σύνθεση και λειτουργία του Συμβουλίου
5.2.2 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου
5.3 Η Επιτροπή
5.3.1 Σύνθεση της Επιτροπής, καθεστώς των μελών της και λειτουργία της
5.3.2 Ρόλος της Επιτροπής στην προώθηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
5.4 Επικουρικά Όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα
5.4.1 Ο ρόλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
5.4.2 Ο ρόλος της Επιτροπής Περιφερειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ
6.1 Το θεσμικό σύστημα άσκησης της δικαστικής εξουσίας
6.1.1 Η σύνθεση και λειτουργία των δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Ε
6.1.2 Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε.
6.2 Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως θεσμικό όργανο ελέγχου της δημοσιονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
7.1 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
7.2 Ο ρόλος των Ταμείων της Ε.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.
8.1 Οι κανόνες του πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε.
8.2 Οι κανόνες του παράγωγου δικαίου της Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.
9.1 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κανόνων του παράγωγου δικαίου της Ε.Ε.
9.1.1 Οι κανονισμοί
9.1.2 Οι οδηγίες
9.1.3 Οι αποφάσεις
9.2 Η άμεση ισχύς των κανόνων του δικαίου της Ε.Ε.
στην έννομη τάξη των κρατών μελών
9.2.1 Οι διατάξεις των συνθηκών
9.2.2 Ο κανόνας της άμεσης ισχύος των κανονισμών
9.2.3 Η υπό όρους αναγνώριση άμεσου αποτελέσματος στις οδηγίες
9.2.4 H άμεση ισχύς των αποφάσεων
9.2.5 Η άμεση ισχύς των γενικών αρχών του Ενωσιακού Δικαίου
9.2.6 Οι προϋποθέσεις αναγνώρισης άμεσης ισχύος στις διεθνείς συμφωνίες της Ε.Ε.
9.3 Η υπεροχή των κανόνων του δικαίου της Ε.Ε. έναντι των εθνικών δικαίων των κρατών μελών
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Ε.Ε. ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
10.1 Ο δασμολογικός αφοπλισμός στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης
10.1.1 Η απαγόρευση των δασμών και των φορολογικών
επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος
10.1.2 Η υιοθέτηση κοινού εξωτερικού δασμολογίου
10.2 Η απαγόρευση επιβολής μη δασμολογικών εμποδίων
10.2.1 Η κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών
10.2.2 Η οριοθέτηση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος
προς ποσοτικούς περιορισμούς υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου
10.2.3 Η δυνατότητα απόκλισης από την αρχή απαγόρευσης επιβολής
μη δασμολογικών εμποδίων στις συναλλαγές
10.2.3.1 Η δυνατότητα θέσπισης περιοριστικών μέτρων βάσει του άρθρου 36 ΣυνθΛΕΕ
10.2.3.2 Η αναγνώριση από το Δικαστήριο της δυνατότητας απόκλισης
από την απαγόρευση βάσει επιτακτικών απαιτήσεων
10.3 Η απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων
10.4 Η πολιτική εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα
της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.1 Η ελευθερία μετακίνησης των προσώπων
11.1.1 Η ελευθερία μετακίνησης των υπηκόων της Ένωσης
11.1.2 Η ελευθερία μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων (μισθωτών)
11.2 Η πρόσβαση στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων
11.2.1 Η πρόσβαση στις μισθωτές δραστηριότητες
11.2.2 Η ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
11.2.2.1 Έννοια εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
11.2.2.2 Η νομική θεμελίωση της αρχής της ελευθερίας εγκατάστασης και
παροχής υπηρεσιών στη ΣυνθΛΕΕ
11.2.2.3 Οι όροι άσκησης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων
11.2.2.4 Το γενικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών
11.2.3 Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην ελεύθερη πρόσβαση
στις οικονομικές δραστηριότητες
11.2.4 Η θέσπιση νομικού πλαισίου για τη διευκόλυνση άσκησης από τις εταιρείες
των ελευθεριών εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών: η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου
11.2.4.1 Το καθεστώς εναρμόνισης των εθνικών δικαίων για τις εταιρείες
11.2.4.2 Η διαμόρφωση νομικού πλαισίου για δημιουργία ευρωπαϊκών εταιρικών μορφών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
12.1 Το καθεστώς απελευθέρωσης της κυκλοφορίας κεφαλαίων και πληρωμών
12.2 Η δυνατότητα λήψης περιοριστικών μέτρων
12.3 Η απελευθέρωση των υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού τομέα
12.3.1 Η απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα
12.3.1.1 Ο καθορισμός των όρων χορήγησης άδειας λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων
12.3.1.2 Το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
12.3.1.3 Η εξουσία λήψης μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους υποδοχής
12.3.1.4 Η άσκηση προληπτικής εποπτείας επί των πιστωτικών ιδρυμάτων
12.3.2 Η απελευθέρωση των ασφαλιστικών υπηρεσιών
12.3.2.1 Οι όροι ανάληψης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
12.3.2.2 Οι όροι άσκησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
12.3.2.3 Η άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
12.3.3 Η απελευθέρωση των επενδυτικών υπηρεσιών
12.3.3.1 Ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών σχετικά
με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
12.3.3.2 Το κανονιστικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13.1 Η απαγόρευση των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων
και της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης
13.1.1 Η αρχή της απαγόρευσης των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων
και η δυνατότητα εξαίρεσης
13.1.2 Η απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης
13.1.3 Το σύστημα εφαρμογής του πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε.
σχετικά με τις περιοριστικές πρακτικές των επιχειρήσεων
13.1.3.1 Ο ρόλος της Επιτροπής
13.1.3.2 Οι μηχανισμοί συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού
13.2 Το καθεστώς ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
13.2.1 Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις
13.2.1.1 Η οριοθέτηση της έννοιας της συγκέντρωσης
13.2.1.2 Η ενωσιακή διάσταση της συγκέντρωσης
13.2.2 Η αρχή της υποχρεωτικής κοινοποίησης των συγκεντρώσεων
πριν από την πραγματοποίησή τους
13.2.3. Οι εκτεταμένες εξουσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου συγκεντρώσεων
13.2.3.1 Η αποκλειστική αρμοδιότητα αξιολόγησης της συμβατότητας
των συγκεντρώσεων με την κοινή αγορά
13.2.3.2 Η διενέργεια έρευνας και ελέγχου
13.2.3.3 Η επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις
13.2.4 Το σύστημα παραπομπής συγκεντρώσεων
13.3 Το καθεστώς χορήγησης κρατικών ενισχύσεων
13.3.1 Η απαγόρευση των ασύμβατων κρατικών ενισχύσεων
13.3.2 Οι περιπτώσεις συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με τους κανόνες της Ε.Ε.
13.3.3 Ο κεντρικός ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία ελέγχου της συμβατότητας
των κρατικών ενισχύσεων με το δίκαιο της Ε.Ε.
13.3.4 Η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων από το γενικό καθεστώς ελέγχου
της συμβατότητας με την κοινή αγορά
13.3.5 Οι ενισχύσεις σε δημόσιες επιχειρήσεις
13.4 Το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
14.1 Η Κοινή Πολιτική Μεταφορών
14.1.1 Το νομικό καθεστώς της πολιτικής της Ε.Ε. για τις μεταφορές
14.1.2 Το καθεστώς για τις χερσαίες μεταφορές
14.1.3 Η ιδιαίτερη θέση των θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών
14.2 Η Κοινή πολιτική στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας
14.2.1 Τα θεμέλια της ΚΓΠ
14.2.2 Η μετάβαση προς τη νέα ΚΓΠ
14.2.2.1 Η μεταρρύθμιση Mac Sharry του 1992 και η προσαρμογή του 1997
14.2.2.2 H μεταρρύθμιση Fischler του 2003
14.2.2.3 Η αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης της ΚΓΠ
14.2.2.4 Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης: στόχοι, πλαίσιο και μέτρα
14.3 Η πολιτική εξωτερικού εμπορίου ως αναγκαίο συμπλήρωμα της εσωτερικής αγοράς
14.3.1 Οι στόχοι της ΚΕΠ
14.3.2 Το πεδίο της ΚΕΠ
14.3.2.1 Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ΚΕΠ
14.3.2.2 Ο χαρακτήρας της αρμοδιότητας άσκησης της ΚΕΠ
14.3.3 Τα μέτρα υλοποίησης της ΚΕΠ
14.3.3.1 Το καθεστώς εισαγωγών
14.3.3.2 Το καθεστώς εξαγωγών
14.3.4 Η αποσαφήνιση του πλαισίου της ΚΕΠ βάσει της Συνθήκης της Λισαβώνας
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ&Ka
Κεφάλαιο

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε Ενδεικτικό Κεφάλαιο

  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΒΙΑΣ 9-13, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777