Καλάθι αγορών (0 item)
Καλαθι Αγορων

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Βρίσκεστε στο:

Περισσοτερες Οψεις

Βασικές Έννοιες Εμπορικού Δικαίου

Οδυσσέας Γ. Σπηλιόπουλος

Διαθεσιμότητα: Αμεσα διαθέσιμο

Κωδικός Προϊόντος: E50656974
-
+

Κανονική Τιμή: 37,10 €

Special Price 26,50 €

Κωδικός στον Εύδοξο: 50656974

  • Σελίδες: 400
  • Εκδότης: Εκδόσεις Διόνικος
  • Έτος: 2015
  • ISBN: 978-960-6619-78-6
  • Διαστάσεις: 17 x 24 εκατοστά
  • Βάρος: 440 γρ.

Αντικείμενο του παρόντος πονήματος, όπως προκύπτει από τον τίτλο του, είναι η συνοπτική ανάλυση των βασικών και θεμελιωδών ζητημάτων της ύλης του εμπορικού δικαίου.

 

Αντικείμενο του παρόντος πονήματος, όπως προκύπτει από τον τίτλο του, είναι η συνοπτική ανάλυση των βασικών και θεμελιωδών ζητημάτων της ύλης του εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής (αντικείμενο ρύθμισης) του εμπορικού δικαίου στο οποίο εμπίπτουν οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Επιχειρείται αφενός να αποσαφηνισθεί ποιες πράξεις είναι εμπορικές (έχουν εμπορικό χαρακτήρα) και ποια είναι τα κύρια εννοιολογικά τους στοιχεία και αφετέρου να καθορισθεί ποιοι είναι οι τρόποι απόκτησης (αλλά και απώλειας) από ένα πρόσωπο της εμπορικής ιδιότητας, καθώς και ποιες οι συνέπειες απόκτησης της εν λόγω ιδιότητας. Μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει η ανάλυση του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών εταιρειών που αποτελούν τους βασικούς φορείς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξετάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του πτωχευτικού δικαίου, το οποίο περιέχει κανόνες που ρυθμίζουν τη διαδικασία κήρυξης πτώχευσης οφειλέτη και την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Αναλύονται συνοπτικά οι βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τα αξιόγραφα και ειδικότερα εκείνα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις συναλλαγές, όπως η συναλλαγματική και η επιταγή. Τέλος, αναλύονται οι κανόνες που ρυθμίζουν και οργανώνουν την προστασία του ανταγωνισμού από αθέμιτες και περιοριστικές πρακτικές προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και η διαμόρφωση όρων υγιούς ανταγωνισμού.
Έμφαση, κατά τη μελέτη των παραπάνω εννοιών, έχει δοθεί στις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο κυρίως του δικαίου των εμπορικών εταιρειών, του πτωχευτικού δικαίου και του δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1.1. Πρωτότυπα (Aντικειμενικά) εμπορικές πράξεις
1.1.1. Αγορά προς μεταπώληση ή μίσθωση προϊόντων της γης ή της τέχνης
1.1.2. Επιχείρηση Προμήθειας
1.1.3. Επιχείρηση Παραγγελίας
1.1.4. Επιχείρηση Χειροτεχνίας
1.1.5. Επιχείρηση Πρακτορείας
1.1.6. Διενέργεια Μεσιτικών Εργασιών
1.1.7. Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας
1.1.8. Επιχείρηση Διενέργειας Πλειστηριασμών
1.1.9. Επιχείρηση μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων
1.1.10. Οι κολλυβιστικές εργασίες
1.1.11. Επιχείρηση Δημοσίων Θεαμάτων
1.1.12. Πράξεις από συναλλαγματική, επιταγή και γραμμάτιο εις διαταγή
1.1.13. Τραπεζικές Εργασίες
1.1.14. Η μεταφορά ή αποστολή χρημάτων από τόπο σε τόπο
1.1.15. Χρηματιστηριακές συναλλαγές
1.1.16. Τραπεζική ενέγγυα πίστωση
1.1.17. Οι ενοχές από αποθετήρια και ενεχυρόγραφα
1.1.18. Πράξεις θαλασσίου εμπορίου
1.1.19. Ενοχές από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού
1.2. Παράγωγα εμπορικές πράξεις
1.3. Συνέπειες του εμπορικού χαρακτήρα μιας πράξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
2.1. Η εμπορική ιδιότητα των φυσικών προσώπων
2.1.1. Απόκτηση εμπορικής ιδιότητας με βάση το ουσιαστικό σύστημα
2.1.2. Η απόκτηση εμπορικής ιδιότητας με βάση το τυπικό σύστημα
2.1.3. Η απόκτηση εμπορικής ιδιότητας λόγω της συμμετοχής ενός προσώπου ως εταίρου σε εμπορική εταιρεία
2.1.4. Η απώλεια της εμπορικής ιδιότητας
2.1.5. Ασυμβίβαστα με την εμπορική ιδιότητα
2.2. Η εμπορική ιδιότητα των νομικών προσώπων – οι εμπορικές εταιρείες
2.3. Συνέπειες εμπορικής ιδιότητας
2.3.1. Ο εμπορικός χαρακτήρας των πράξεων του εμπόρου
2.3.2. Υποχρέωση του εμπόρου προς τήρηση των εμπορικών βιβλίων
2.3.3. Υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο
2.3.4. Η Επωνυμία Εμπόρου
2.3.5. Ειδική Κατοικία Εμπόρου - Έδρα Εμπορικής Εταιρείας
2.3.6. Υποχρέωση Δημοσιότητας
2.3.7. Η πτωχευτική ικανότητα του εμπόρου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
3.1. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία: Bασικός τύπος εμπορικής εταιρείας
3.1.1. Διαδικασία σύστασης της ΟΕ
3.1.1.1. Η σύμβαση σύστασης της ΟΕ
3.1.1.2. Οι Διατυπώσεις Δημοσιότητας
3.1.2. Η Διαχείριση της ΟΕ
3.1.3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις εταίρων ΟΕ
3.1.4. Η Ευθύνη των εταίρων ΟΕ
3.1.5. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων
3.1.6. Λύση και Εκκαθάριση ΟΕ
3.2. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία ως ειδική μορφή ομόρρυθμης εταιρείας
3.3. Ο ιδιόμορφος τύπος της Αφανούς Εταιρείας
3.4. Η Κοινοπραξία ως μόρφωμα επιχειρηματικής συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
4.1. Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης της ΑΕ
4.1.1. Η ιδρυτική δικαιοπραξία
4.1.1.1. Η Επωνυμία της εταιρείας
4.1.1.2. Ο σκοπός της εταιρείας
4.1.1.3. Η έδρα της εταιρείας
4.1.1.4. H Διάρκεια της Εταιρείας
4.1.1.5. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
4.1.1.6. Το είδος, ο αριθμός, η ονομαστική αξία και η έκδοση των μετοχών
4.1.1.7. Τα επουσιώδη στοιχεία του καταστατικού
4.1.1.8. Διαδικασία Τροποποίησης Καταστατικού
4.1.2. Ανάληψη (κάλυψη) της υποχρέωσης καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
4.1.3. Έγκριση του καταστατικού της ΑΕ και η έκδοση άδειας σύστασής της από τη Διοίκηση
4.1.4. Τήρηση Διατυπώσεων Δημοσιότητας
4.1.5. Η κήρυξη της ΑΕ ως άκυρης
4.2. Τα Όργανα της ΑΕ
4.2.1. Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ
4.2.1.1. Αρμοδιότητες του ΔΣ
4.2.1.2. Λειτουργία του ΔΣ
4.2.1.3. Ευθύνη και υποχρεώσεις Μελών ΔΣ
4.2.1.4. Το καθεστώς των συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του ΔΣ
4.2.2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ
4.2.2.1. Αρμοδιότητες της ΓΣ
4.2.2.2. Σύγκληση της ΓΣ
4.2.2.3. Η Λειτουργία της ΓΣ
4.2.2.4. Άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
4.2.2.5. Η ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
4.3. Ειδικό νομικό πλαίσιο διοίκησης των εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ανωνύμων εταιρειών
(εταιρική διακυβέρνηση)
4.3.1. Η Σύνθεση του ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών
4.3.2. Αρμοδιότητες του ΔΣ και των μελών του
4.3.3. Εσωτερική λειτουργία και εσωτερικός έλεγχος της εταιρείας
4.4. Οι συνέπειες της ιδιότητας του μετόχου ΑΕ
4.5. Λύση και Εκκαθάριση ΑΕ
4.6. Νομικό πλαίσιο συγχώνευσης ΑΕ
4.7. Η μεταβολή του νομικού τύπου της ΑΕ
4.7.1. Μετατροπή της ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
4.7.2. Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5.1. Νομικό Πλαίσιο Σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
5.1.1. Η κατάρτιση της ιδρυτικής πράξης (καταστατικού)
5.1.2. Το περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού)
5.1.2.1. Διαμόρφωση της εταιρικής επωνυμίας της ΕΠΕ
5.Ι.2.2. Ο σκοπός της ΕΠΕ
5.Ι.2.3. Το Εταιρικό Κεφάλαιο της ΕΠΕ
5.Ι.2.4. Οι Εισφορές σε είδος
5.Ι.2.5. Η Ορισμένη Διάρκεια της ΕΠΕ
5.1.2.6. Έδρα της ΕΠΕ
5.1.2.7. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων
5.1.3. Η κτήση από την ΕΠΕ νομικής προσωπικότητας
5.1.4. Κήρυξη ακυρότητας ΕΠΕ
5.2. Τα όργανα της ΕΠΕ
5.2.1. Η Συνέλευση των εταίρων: Λειτουργία και αρμοδιότητες
5.2.2. Η Άσκηση Διαχειριστικής και Εκπροσωπευτικής Εξουσίας
5.3. Η νομική θέση των εταίρων της ΕΠΕ
5.3.1. Η ιδιότητα του εμπόρου και οι εταίροι μιας ΕΠΕ
5.3.2. Τα Δικαιώματα των Εταίρων
5.3.2.1. Τα Δικαιώματα Διοικητικού Χαρακτήρα
5.3.2.2. Τα Δικαιώματα Περιουσιακής Φύσης
5.3.3. Οι Υποχρεώσεις των Εταίρων ΕΠΕ
5.3.4. Η Ευθύνη των Εταίρων ΕΠΕ
5.4. Το νομικό πλαίσιο τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης
5.5. Οι λόγοι λύσης της ΕΠΕ
5.6. Η Εκκαθάριση της ΕΠΕ
5.7. Το πλαίσιο συγχώνευσης ΕΠΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
6.1. Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ
6.2. Η κήρυξη της ακυρότητας της ΙΚΕ μετά την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.
6.3. Οι εισφορές των εταίρων στην εταιρεία
6.4. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της ΙΚΕ
6.5. Λήψη αποφάσεων από τους εταίρους
6.6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων της ΙΚΕ
6.7. Λύση και εκκαθάριση της ΙΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
7.1. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)
7.1.1. Το Καθεστώς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
7.1.2. Τρόποι σύστασης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
7.1.2.1. Νομικό πλαίσιο Σύστασης SE με συγχώνευση
7.1.2.2. Νομικό Πλαίσιο Σύστασης SE χαρτοφυλακίου
7.1.2.3. Σύσταση θυγατρικής Ευρωπαϊκής εταιρείας
7.1.2.4. Νομικό πλαίσιο μετατροπής ανώνυμης εταιρείας σε SE
7.1.2.5. Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας ως θυγατρικής άλλης Ευρωπαϊκής Εταιρείας
7.1.3. Το Σύστημα Οργάνωσης και Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
7.2. Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία
7.2.1. Νομικό Πλαίσιο Σύστασης Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας
7.2.2. Σύστημα διοίκησης της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας
7.3. Το εταιρικό μόρφωμα του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού
7.3.1. Νομικό πλαίσιο σύστασης του ΕΟΟΣ
7.3.2. Ο επικουρικός χαρακτήρας της δραστηριότητας του ΕΟΟΣ
7.3.3. Η οργανική διάρθρωση του ΕΟΟΣ
7.3.3.1. Εξουσίες και Υποχρεώσεις των Μελών του ΕΟΟΣ
7.3.3.2. Οι Εξουσίες των Διαχειριστών του ΕΟΟΣ
7.3.4. Νομικό πλαίσιο λύσης και εκκαθάρισης του ΕΟΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
8.1. Διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης
8.1.1. Η υποβολή αίτησης προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο (ΠΔ)
8.1.2. Η απόφαση επί της υποβληθείσας αιτήσεως
8.1.2.1. Η απόρριψη της αιτήσεως
8.1.2.2. Η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης
8.2. Συνέπειες κήρυξης της πτώχευσης
8.2.1. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη
8.2.2. Συνέπειες πτώχευσης ως προς τους πιστωτές
8.2.3. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις του οφειλέτη
8.3. Το πλαίσιο επαλήθευσης των απαιτήσεων των πιστωτών
8.4. Η δυνατότητα υποβολής Σχεδίου Αναδιοργάνωσης στο ΠΔ
8.5. Η διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη
8.6. Η διανομή προς τους πιστωτές του εκπλειστηριάσματος
8.7. Η περάτωση της πτώχευσης
8.8. Αποκατάσταση του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Η ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
9.1. Η διαδικασία ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης
9.2. Το πλαίσιο σύναψης της Συμφωνίας Εξυγίανσης
9.3. Η επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης

MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΟΙ ΕΝΟΧΕΣ ΑΠΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
11.1. Ενοχές από Συναλλαγματική
11.2. Ενοχές από Γραμμάτιο εις διαταγή
11.3. Ενοχές από Επιταγή

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 146/1914
12.1. Γενική ρήτρα απαγόρευσης αντίθετων στα χρηστά ήθη πράξεων ανταγωνισμού
12.2. Οι ειδικές περιπτώσεις παράνομων ανταγωνιστικών πράξεων
12.2.1. Η Απαγόρευση της ψευδούς διαφήμισης
12.2.2. Απαγόρευση αναγγελίας εκποίησης εμπορευμάτων
12.2.3. Η Απαγόρευση Δυσφήμισης άλλου εμπόρου
12.2.4. Η απαγόρευση κατάχρησης εμπορικού απορρήτου
12.2.5. Η απαγόρευση προσβολής (αθέμιτης χρήσης) διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης
12.2.6. Η απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης
12.3. Προστασία αλλοδαπών έναντι αθέμιτου ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3959/2011
13.1. Η απαγόρευση συμπράξεων
13.2. Η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
13.3. Νομικό Πλαίσιο της Συγκέντρωσης Επιχειρήσεων
13.3.1. Η έννοια της συγκέντρωσης: το κριτήριο της μόνιμης μεταβολής ελέγχου
13.3.2. Η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων
13.3.3. Ο έλεγχος των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων
13.4. Ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) ως θεματοφύλακα της ελευθερίας του ανταγωνισμού
13.4.1. Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΑ
13.4.2. Οι αρμοδιότητες της ΕΑ
13.4.3. Η διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση παραβάσεων των κανόνων σχετικά με την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
13.4.4. Οι εξουσίες της ΕΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης
13.4.5. Οι Κανονιστικές αρμοδιότητες της ΕΑ για τη διαμόρφωση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού
13.4.6. Ένδικη προστασία κατά των αποφάσεων της ΕΑ
13.4.7. Η επιβολή ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού
13.4.8. Η ομοιόμορφη εφαρμογή στην ΕΕ του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ενδεικτικό Κεφάλαιο

 
Μην το χάσετε !!  

 

 

  • Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των €49
  • Παράδωση εντός 1-2 ημερών στην Αττική
  • Καλέστε μας για ερώτηση 210 380 1777
  • Κάντε μας Like στο Facebook και κερδίστε δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, ΑΘΗΝA Τ.Κ. 10678

Mail to: dionicos@otenet.gr

Τηλ : +210 38 01 777

Fax: +210 38 01 777